Verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden (hierna alleen "Algemene voorwaarden") regelen de verkoop van producten die op de markt worden gebracht door het bedrijf TD Toys uit Tortolì om maximale transparantie en duidelijkheid in de relatie met gebruikers te waarborgen. Alle verkoop- en aankooptransacties tussen de verkoper en de klant worden beheerst door de volgende algemene voorwaarden.

Registratie

Gebruikers die van plan zijn om op TD Toys te kopen en de diensten op de site te gebruiken, moeten zich registreren. De gebruiker die de registratie uitvoert, verklaart de informatie over privacy te hebben gelezen en dat de ingevoerde persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn, waarbij hij de volledige verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie op zich neemt. In geval van wijzigingen is de gebruiker verplicht het Bedrijf hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Aanvaarding van de verkoopvoorwaarden

De overeenkomst tussen de firma TD Toys en de Klant moet, al is het maar voor een deel van de bestelling, door TD Toys worden beschouwd als afgesloten. Deze aanvaarding wordt geacht te zijn begrepen, na voorafgaande kennisgeving, op welke manier dan ook, aan de Klant. Door op de verschillende manieren een bestelling te plaatsen, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van alle informatie die hem tijdens de aankoopprocedure is verstrekt en de algemene verkoopvoorwaarden volledig te aanvaarden.

Productbeschikbaarheid en orderafhandeling

Het e-commercesysteem dat op de TD Toys -website is gebruikt, is ontworpen om de Klant maximale transparantie te garanderen, waarbij in realtime de exacte status van beschikbaarheid van de Producten in voorraad en relatieve levertijden wordt aangegeven.
Er moet echter rekening mee worden gehouden dat meerdere gebruikers tegelijkertijd bestellingen kunnen plaatsen voor hetzelfde artikel / dezelfde artikelen en bijgevolg de hoeveelheid producten in ons magazijn kunnen variëren. In dit geval zal het onze zorg zijn om de Klant op gepaste wijze telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van het product, die op dat moment vrij kan beslissen om de geplaatste bestelling al dan niet te annuleren. Bij annulering krijgt u direct het betaalde bedrag teruggestort.

TD Toys

behoudt zich de mogelijkheid voor om ontvangen bestellingen uit te voeren, zelfs al is het maar gedeeltelijk, op basis van de beschikbaarheid van producten op voorraad.

We herinneren je er ook aan dat de afbeeldingen en informatie in de productbladen indicatief zijn en soms niet volledig overeenkomen met de werkelijke kenmerken van het artikel, hoewel we ook hier veel zorg en aandacht aan besteden.

Bestellingen

Bestellingen worden uitsluitend en uitsluitend via internet (on-line) geaccepteerd. De klant die de bestelling rechtstreeks vanaf de site verzendt, ontvangt aan het einde van de procedure een bericht per e-mail (e-mail) ter bevestiging van de bestelling, met vermelding van het relatieve bestelnummer. In de veronderstelling dat na het verzenden van de bestelling het bestelnummer niet verschijnt (na enkele minuten), wordt het voorstel beschouwd als niet aanvaard, voor alle wettelijke doeleinden, zelfs als voor boekhouding, administratief of producttekort.
Het is alleen mogelijk om een bestelling te annuleren als deze nog niet is verwerkt en de goederen nog niet zijn verzonden, telefonisch of per schriftelijke communicatie per e-mail naar giocherialapiazzetta@gmail.com .

Voor reeds verwerkte bestellingen moet de klant het herroepingsrecht uitoefenen.

Verkoopprijzen

Alle verkoopprijzen die op de website van TD Toys worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's en inclusief btw. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Verzendkosten, behalve in uitzonderlijke of promotionele gevallen, worden aan de Klant in rekening gebracht, duidelijk weergegeven voordat de bestelling wordt voltooid. In geval van prijsverschillen, volgend op de bestelling van de Klant, zullen deze onmiddellijk telefonisch of per e-mail aan de Klant worden meegedeeld, die, zonder boete, de aangegane aankoopverplichting kan herroepen.

Bezorgmethoden en -tijden

Verzendingen worden uitsluitend per koerier gedaan, die binnen 10/20 werkdagen (met enkele uitzonderingen) na de uitvoering van de bestelling in heel Italië levert. De transportkosten zijn voor rekening van de klant, duidelijk zichtbaar op het moment van het plaatsen van de bestelling. Voor onverzekerde goederen aanvaardt TD Toys geen verantwoordelijkheid voor verlies, manipulatie of breuk van het/de gekochte product(en) en voor eventuele vertragingen in de levering door de rederijen. Ga voor meer informatie naar de pagina Verzenden.

Klachten en retouren

Bij ontvangst van de goederen moet de klant onmiddellijk hun status en naleving controleren. Klachten met betrekking tot de conformiteit van producten, ook met betrekking tot hun hoeveelheid en/of uiterlijk, moeten schriftelijk worden ingediend via de daarvoor bestemde procedure en het daarvoor bestemde formulier voor het aanvragen van de teruggave van geautoriseerde materialen (RMA). De goederen dienen franco aan ons te worden verzonden. magazijnen vergezeld van een vervoersdocument waarop het RMA-nummer moet worden vermeld. Goederen zonder dit nummer worden niet geaccepteerd. In het geval van een RMA-verzoek voor een defect of beschadigd product, als het geretourneerde product functioneel is, behoudt TD Toys zich het recht voor om de transportkosten in rekening te brengen voor het retourneren van de goederen, en een forfaitair bedrag als vergoeding voor technische kosten van € 25. , 00 + btw. Als de retour wordt geaccepteerd, wordt deze exclusief verzendkosten terugbetaald.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Italiaanse recht. Voor elk geschil dat mocht ontstaan over de uitleg en uitvoering van deze overeenkomst is de rechtbank van Nuoro bevoegd.


TERUGSTUURBELEID

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, is het noodzakelijk om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het gekochte product een mededeling te sturen waarin de wens om het koopcontract te herroepen duidelijk wordt uitgedrukt.
Deze mededeling dient te geschieden per aangetekende brief met ontvangstbewijs.

De mededeling kan binnen dezelfde termijn ook per telegram (naar het bedrijfsadres) worden verzonden.

De consument dient dan, met gebruikmaking van een koerier naar keuze, zorg te dragen voor de verzending van het product (indien mogelijk in de originele verpakking en in ieder geval altijd zorgvuldig verpakt) en alles er origineel in zit.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument deze verzending binnen veertien werkdagen vanaf de datum waarop hij de communicatie heeft verzonden, verzenden.

Product added to wishlist
Product added to compare.